Informace pro odbornou veřejnost

MUDr. Adam Kopecký, Ph.D., FEBOS-OPL

Celou svoji klinickou praxi věnuje problematice okuloplastické chirurgie. Kromě rekonstrukční chirurgie se věnuje i estetické okuloplastické chirurgii, včetně korekcí po operacích provedených v minulosti.

 

V této specializaci se vzdělával především v zahraničí, v zemích, kde má tato oftalmologická subspecializace dlouho tradici. T.č. je jediným plně v České republice působícím plným členem Evropské společnosti oční plastické a rekonstrukční chirurgie (ESOPRS) a jediným zde působícím lékařem, který má evropskou atestaci z okuloplastické chirurgie (FEBOS-OPL). Pravidelně publikuje o této problematice v zahraničních impaktovaných vědeckých časopisech a přednáší na národních i mezinárodních kongresech.

Estetická chirurgie (KONZULTACE POUZE V PRIVÁTNÍ AMBULANCI)

Blefaroplastika horních víček

Blefaroplastika dolních víček

Ptóza obočí

Korekční operace po předchozích estetických zákrocích

rekonstrukční chirurgie

Chybná postavení víček – například ektropium, entropium, trichiasa, distichiasa, retrakce víček (iatrogenní i při endokrinní orbitopatii)

Ptóza horních víček u dospělých i dětských pacientů

Nádorová chirurgie víček i periokulární krajiny, včetně rekonstrukce 100% defektů horního či dolního víčka

Dětská okuloplastická chirurgie (včetně operace ptózy, kongenitálních anomálií víček, stavech po předchozích operacích)

Iatrogenně vzniklá chybná postavení víček (po předchozích okuloplastických operacích)

problematika slzných cest

Neprůchodnost slzných cest u dětí (včetně provádění ambulantní sondáže a průplachu)

Neprůchodnost slzných cest dospělých

problematika orbitální

Neakutní orbitální problematika – například zjištěné tumory očnice, stavy po předchozích traumatech, možnost řešení problematiky v rámci multioborového týmu v FN Ostrava

Stavy po enukleaci a evisceraci – operace na úpravu postavení víček, řešení nedostatečného objemu očnice, řešení špatného usazení protézky, kosmetické i funkční operace

Enukleace a eviscerace, včetně implantace orbitálních implantátů, či implantace autologního tukového štěpu

Máte-li pacienta, který má „okuloplastický“ problém, můžete domluvit termín konzultace na objednavky@okuloplastika.cz. Konzultace estetické okuloplastické chirurgie jsou možné pouze v Olomoucké privátní ambulanci „Oční praxe.“ Konzultace v problematice rekonstrukční okuloplastické chirurgie nabízí MUDr. Kopecký jak v Olomouci, tak ve FN Ostrava.

 

» Odkaz na publikační činnost

Objednejte se na konzultaci

Máte-li potíže, které se dotýkají problematiky okuloplastické chirurgie, můžete se objednat pomocí formuláře.