Atestace z okuloplastické chirurgie

Evropská atestace v okuloplastické chirurgii

Tato atestace je důkazem, že se daný lékař na vrcholové úrovni věnuje jak praktické, tak teoretické problematice oční plastické a rekonstrukční chirurgie, a to včetně estetické chirurgie. K atestaci jsou připuštěni pouze ti atestovaní oční lékaři, kteří prokáží dostatečný počet výkonů provedených pod dozorem jiného zkušeného okuloplastického chirurga – výkony pak musí zahrnovat celé spektrum oboru – estetickou chirurgii, operace víček, aplikace výplňových materiálů, problematiku slzných cest, problematiku očnice. V Česku to tedy znamená absolvování stáží na zahraničních pracovištích.

 

Jedná se o velice náročnou zkoušku, která se skládá z testu a následně ústní části, kdy jsou na 4 stanovištích komisí hodnoceny návrhy řešení u složitých případových studií (které se opět týkají estetiky, víček, slzných cest a očnice).

 

Složená zkouška je důkazem, že se daný lékař celé této problematice dostatečně věnuje jak po praktické, tak teoretické části a je garancí, že je kromě jednoduchých případů schopen řešit různě složité případy a komplikace. Zkouška se koná pouze jednou ročně v rámci kongresu Evropské společnosti oční plastické a rekonstrukční chirurgie (ESOPRS), které je MUDr. Kopecký plným členem. MUDr. Kopecký je první lékař v České republice a na Slovensku, který byl připuštěn k této zkoušce, a který ji úspěšně složil.

 

Úspěšní absolventi zkoušky mohou za jménem používat titul FEBOS-OPL.

 

 

Objednejte se na konzultaci

Máte-li potíže, které se dotýkají problematiky okuloplastické chirurgie, můžete se objednat pomocí formuláře.